Frosch  
 
 
 

 


 
  Unser Kai als Prinz im Dreigestirn 2019/2010Prinz Kai I. (Kai Knieps); KG Schloppkrade
Bauer Gregor (Gregor Bahlmann); Nie D´heim
Jungfrau Robina (Roberto Palmas); Höppemötzjer vum Dörp